Üks jutuke minu raamatust ...

Väike stiilinäide mu raamatust ...

"5000 a tagasi, kui arenes välja kirjakeel, arvasid toona paljud haritlased, et see on igasuguse sõnumi surm. Kadus ära vahetu emotsioon sõnumi andja sõnadest. Igaüks võis tõlgendada või moonutada kirjapandut nii nagu ise tahtis. Hoolimata vastuseisust arenes kirjakeel edasi ja jõudis massidesse.

15.sajandi keskel hakkas arenema trükikunst. Paljud ka tänaseni tuntud-teatud teadjamehed olid kindlad, et see on järjekordne sõnumi surm. Keegi enam ei suuda hallata sõnumi levikut. Korraga võivad sama teksti lugeda paljud erinevad inimesed ja see muudab sõnumi tähendust. 17. ja 18.sajandit kutsutakse täna avalike raamatukogude “kuldseks ajastuks”, mil need arenesid välja esmalt Prantsusmaal ja Inglismaal. See tähendas, et paarisaja aastaga jõudsid raamatud massidesse.

1965.aastal pandi kaks eraldiseisvat arvutit omavahel esmakordselt suhtlema ja seda võib pidada tänapäevase interneti (World Wide Web) esimeseks sammuks. 39 aastat hiljem esitleti esmakordselt täiesti uutmoodi “raamatut” – Facebook’i, mis jõudis 3 aastaga 50 miljoni kasutajani.

ainult siin, postituse lehel. 


Selle raamatu üks eesmärkidest on, et võtaksid aja maha ja oleksid korraks iseendaga. Kõige tähtsam aju töö ja arengu seisukohalt on, et sa meenutaksid, oleksid hetkeks iseendaga. Kõige suurem väärtus on, et hoiad aju töös ja vormis ning aju püsib kauem vitaalsena.

Raamatus toodud näited, juhtumid või üldistused räägivad keskmisest. Keegi meist ei ole keskmine – sellega peab arvestama, et ühel inimesel toimuvad kirjeldatud sündmused või arenguetapid varem, teisel hiljem.

See ei ole teadusraamat, ma ei taha koormata lugejat teadusartiklitele omaste viidetega. Inimene jaksab filtreerida korraga suhteliselt vähe infot, sellepärast olen allikatele viidanud põgusalt. Sellepärast olen jaganud tekstid peatükkideks vanusegrupiti, et igal ühel oleks võimalik lugeda ainult seda, mis teda huvitab ja parasjagu puudutab.

Eelmine
Minu esimene artikkel
Järgmine
Aastal 2020 "Naerata ometi" 35

Vastused puuduvad

Email again: