Selle raamatu üks eesmärkidest on, et võtaksid aja maha ja oleksid korraks iseendaga. Kõige tähtsam aju töö ja arengu seisukohalt on, et sa meenutaksid, oleksid hetkeks iseendaga. Kõige suurem väärtus on, et hoiad aju töös ja vormis ning aju püsib kauem vitaalsena. 

Ma kindlasti ei kuuluta siin raamatus tõde. Tõekriteerium maailmas puudub. Kui, siis on see praktika. Ja seda on mul varsti juba 20 aastat. Seda ei saa keegi minult ära võtta. Ja seda ma sinuga siin jagangi. 

Raamatus toodud näited, juhtumid või üldistused räägivad keskmistest. Keegi meist ei ole keskmine – sellega peab arvestama, et ühel inimesel toimuvad kirjeldatud sündmused või arenguetapid varem, teisel hiljem. Pigem on inimese elu ja arenemise jaotus tinglik. Aga kuidagi peab ju perioodid ära jagama. Ja mida rohkem ma uute teadmiste ja kogemustega kokku puutusin, seda selgemaks sai minu jaoks just sellise jaotuse loogika. Mulle see meeldib. Ja väga paljuski langeb see kokku minu eluetappidega. Kui sinul see täpselt nii ei ole, siis on see täitsa loomulik. Kõik me oleme erinevad ja erilised. Aga see ei tee veel nende etappide olemust olematuks.  

See ei ole teadusraamat. Ma ei taha koormata lugejat teadusartiklitele omaste viidetega raamatu lõpus. Inimene jaksab filtreerida korraga suhteliselt vähe infot, sellepärast olen allikatele viidanud põgusalt. Küll pean tunnistama, et selle raamatu kirjutamiseks tuli mul läbi lugeda väga ja väga palju raamatuid, teadusartikleid, uurimusi ja ekspertide arvamusi. Rääkimata sellest, mida ma ise kõike olen õppinud oma ettekannete, esinemiste ja koolituste käigus neilt inimestelt, kes on julgenud ja tahtnud omi mõtteid minuga jagada.

 

Olen püüdnud kõik peatükid sarnaselt vormistada.

  •  Alustuseks lühike kirjeldus eluperioodist.
  • Siis pakun veidi minu arusaamist mööda just selle vanusega seonduvaid teemasid, millest mõelda ja kasu saada.
  • Seejärel veidi sisukamalt aju ja mälu kohta. Sinna olen juurde lisanud illustreerivaid näiteid minu enda õppetundidest, kogemustest ja arvamistest.
  • Lõpetuseks lühike kokkuvõte antud perioodi kohta.

Nii et igal ühel oleks võimalik lugeda just seda, mis teda antud hetkel huvitab ja puudutab. On see siis iseenda, oma laste või hoopis vanemate kohta. Aga võib ka alustada algusest ja lõpetada lõpus. Tehke nii nagu just ise õigeks peate!